שיעור המשך

תוכנית ההמשך במדרשת מיועדת לבנות שסיימו שנת מדרשה או בעלות רקע אחר בלימוד גמרא, וחשקה נפשן לצמוח ולהעמיק בתורה. מתוך הבנה ששנת מדרשה אחת מהווה טעימה והיכרות ראשונית עם עולם התורה, ולימודי ההמשך מספקים מענה לבנות שרוצות להמשיך בבנית קומה נוספת של עמל תורה ויראת שמיים. 

בתוכנית שיעורים מגוונים בגמרא, הלכה, תנ"ך ומחשבת ישראל.  ניתן לשלב את הלימוד בשיעור המשך עם לימוד במוסדות להשכלה גבוהה. קיימת גם אופציה ללימוד בהיקף מלא במדרשה, כמו כן ניתן לשלב את הלימוד בבית המדרש עם לימודי תואר במכללת הרצוג אשר משלימים את ההתפתחות התורנית של הלומדות ואשר מכשירים את התלמידה להנחלת התורה לדור הבא. בנוסף ללימוד, משתתפות תלמידות השיעור בחיי התורה והחברה שבמדרשה (שבתות, טיולים, וכדו').

בין הלומדות בשיעור המשך ישנן אברכיות אשר זוכות לתנאים כלכליים מיוחדים.