תורה ברשת
הרבנית חנה הנקין
מורה נושא השיעור פעולות
הרבנית חנה הנקין הרבנית חנה הנקין ימי ההלכה השנתיים שבנשמת – קבוצות דיון סביב דברי הרב ליכטנשטיין הלכה (כללי)
כ׳ בסיון ה׳תשע״ג
הרבנית חנה הנקין הרבנית חנה הנקין Yom HaShoa Sicha הלכה (חגים)
ד׳ באייר ה׳תשע״ג
הרבנית חנה הנקין הרבנית חנה הנקין Two world outlook on the creation narrative חגים (סוכות)
כ״ב באדר ה׳תשע״ג
הרבנית חנה הנקין הרבנית חנה הנקין Let’s Locate the Megilla in Persian & Jewish History חגים (פורים)
ז׳ באדר ה׳תשע״ג
הרבנית חנה הנקין הרבנית חנה הנקין Einah Metzuvah v’Osah in a Post-Modern World כללי (נשים)
ט׳ בטבת ה׳תשע״ג
הרבנית חנה הנקין הרבנית חנה הנקין New Conditions and New Models of Authority – the Yoatzot Halachah יועצות הלכה (כללי)
ט׳ בטבת ה׳תשע״ג
הרבנית חנה הנקין הרבנית חנה הנקין Yoatzot Halacha: Fortifying Tradition Through Innovation יועצות הלכה (נשים)
ט׳ בטבת ה׳תשע״ג
הרבנית חנה הנקין הרבנית חנה הנקין Chanuka and Mesirut Nefesh חגים (חנוכה)
כ״ח בכסלו ה׳תשע״ג
הרבנית חנה הנקין הרבנית חנה הנקין גמרה של מאי חנוכה חגים (חנוכה)
א׳ בכסלו ה׳תשע״ג
הרבנית חנה הנקין הרבנית חנה הנקין מדוע מרדכי לא היית להשתחוות חגים (פורים)
א׳ בכסלו ה׳תשע״ג
צרו איתנו קשר גם באמצעות הוואטצאפ