סיום מסכת-מכות בסדר ערב של הרב עמיחי סכר
ביום ראשון יצאנו לטיילת ארמון הנציב לציין את סיום מסכת-מכות בסדר ערב של הרב עמיחי סכר. הבנות ביקשו לעשות דווקא שם בגלל האגדתא על ר’ עקיבא והשועלים שמופיעה בסוף המסכת.
“כיון שהגיעו להר הבית ראו שועל שיצא מבית קדשי הקדשים התחילו הן בוכין ורבי עקיבא מצחק.
אמרו לו מפני מה אתה מצחק?
אמר להם מפני מה אתם בוכים?
אמרו לו מקום שכתוב בו (במדבר א, נא) “והזר הקרב יומת”, ועכשיו שועלים הילכו בו ולא נבכה?
אמר להן לכך אני מצחק! …. בזכריה כתיב (זכריה ח, ד) “עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלם”
עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת בלשון הזה,
אמרו לו עקיבא ניחמתנו עקיבא ניחמתנו:”
שנזכה!
צרו איתנו קשר גם באמצעות הוואטצאפ