ברוך דיין האמת – ד”ר אביבה שנור ז”ל

בצער רב אנו מודיעים על פטירתה בדמי ימיה של ד”ר אביבה שנור ז”ל.
אביבה הייתה ראש ארגון הידידים שלנו בשווייץ, חברת הנהלה הידידים בארה”ב, תלמידה בנשמת ותורמת מסורה.
המשפחה יושבת בבית המשפחה, ברח’ השיירות 41 ירושלים.

זמני תפילות :
7:30 שחרית
19:30 מנחה
20:00 ערבית
נוקיר ונכבד את זכרה

ד"ר אביבה שנור ז"ל
ד”ר אביבה שנור ז”ל