תורה ברשת - שיעורים חדשים

נושא השיעור מורה קטגוריה
שאלת הלל בימי הגאולה Audio Shiur Dvar Torah הרב דוד בר חיים ימי הלכה תשע"ז (כללי)
״מוטב יהיו שוגגים״ - שימוש בכלל וגבולותיו Audio Shiur Dvar Torah הרב בני לאו ימי הלכה תשע"ז (כללי)
השיבה ל'הלכה מקראית'? Audio Shiur Dvar Torah הרב שי נווה ימי הלכה תשע"ז (כללי)
אשכנזים, ספרדים—עד מתי? Audio Shiur Dvar Torah הרב ידידיה לאו ימי הלכה תשע"ז (כללי)
לימוד זכות ומנעד הלגיטימיות Audio Shiur Dvar Torah רחל שפרכר פרנקל ימי הלכה תשע"ז (כללי)
התייחסות ההלכה להתפתחות המַדע Audio Shiur Dvar Torah הרב קובי גיגי ימי הלכה תשע"ז (כללי)
כבוד הציבור כגורם בפסיקה Audio Shiur Dvar Torah הרב קובי גיגי ימי הלכה תשע"ז (כללי)
מחוייבות להלכה בעולם של חופש Audio Shiur הרב ראם הכהן ימי הלכה תשע"ז (כללי)
מחוייבות להלכה בעולם של חופש Audio Shiur הרב ראם הכהן ימי הלכה תשע"ז (כללי)
פסיקה דתית-ציונית: בין חזון למציאות Audio Shiur הרב אבי רוס ימי הלכה תשע"ז (כללי)