שיעור המשך

תוכנית ההמשך במדרשת נשמת  מיועדת לבנות שסיימו שנת מדרשה וחשקה נפשם להמשיך לצמוח ולהעמיק בתורה. מתוך הבנה ששנה אחת במדרשה נותנת רק טעימה מתוך עולם התורה, שיעור המשך מספק מענה לבנות שבחרו להמשיך ולשכלל את לימוד התורה שלהן ולבנות קומה נוספת של עמל תורה ויראת שמיים.

בתוכנית שיעורים מגוונים בגמרא, הלכה, תנ"ך ומחשבת ישראל. ניתן לשלב את הלימוד בשיעור המשך עם לימוד במוסדות להשכלה גבוהה. קיימת גם אופציה ללימוד בהיקף מלא במדרשה, וכן להשתלב בחברותות או בשעורים מגוונים במדרשה. המדרשה מעודדת במיוחד את שילוב הלימוד בבית המדרש עם לימודי תואר במכללת הרצוג אשר משלימים את ההתפתחות התורנית של הלומדות ואשר מכשירים את התלמידה להנחלת התורה לדור הבא. בנוסף ללימוד, משתתפות תלמידות השיעור בחיי התורה והחברה שבמדרשה (שבתות, טיולים, וכדו').

בין הלומדות בשיעור המשך ישנן אברכיות אשר זוכות לתנאים כלכליים מיוחדים.