תורה ברשת
הרב מיכאל אדרעי
מורה נושא השיעור פעולות
הרב מיכאל אדרעי הרב מיכאל אדרעי הפער בין מערכת הדינים בתורה לבין ההלכה בימינו ימי הלכה תשע"ח (כללי)
י״ז בסיון ה׳תשע״ח