מה חדש בנשמת?
למדי בביתך ביום השלושים

מדרשת נשמת קוראת לכל אישה ובת להצטרף אלינו בלימוד תורה