בלוג
חזרה נעימה מחופשת הפסח

בהצלחה לתלמידות המדרשה שחזרו מחופשת הפסח לזמן קיץ,
היישר לימי הזיכרון והשמחה מלאי ההוד של חודש אייר.
שיהיה בהצלחה ולימוד טוב!