ביקור בנות המדרשה בקבר רחל

לכבוד פטירת רחל אמנו
התפללו בנות המדרשה בקבר רחל
שתעתיר בעדנו ובעד כל ילדיה