אודות

ועד ההנהלה

ועד ההנהלה

יו"ר הנהלה - סטיוארט הרשקוביץ

פרו"פ יוסף בודנהיימר

ד"ר דן פוליסר

הרב יהודה הנקין

עירא גרין

שלמה אנגל

אילן זויטובסקי

יפה גיסר

ציפי כץ

אסתי אגוס

תמי כפיר

רייצ'ל וייס