תמונות מערב ההערכה והוקרה למתגברות של תוכנית מעיין

הערב התקיים לקראת סוף שנת הלימודים במדרשה.