בלוג
ריח אלול באוויר…

ריח אלול באוויר… בנשמת מכינים את בית-המדרש לקראת פתיחת השנה במדרשה.

בינתיים נאחל לתלמידות ולצוות חופשה נעימה!