ראש חודש סיוון במדרשה

אתמול במדרשה חגגנו את ראש חודש סיון כמו חתונה.
כידוע מתן תורה נמשל למעין נישואין
בין עם ישראל לבין הקב”ה.
היה כיבוד מושקע, דבר תורה, פעילות וכמובן ריקודים!
יישר כח למארגנות,
חודש טוב!