בלוג
סיור נ”ך בעיר דוד

הבוקר התקיים סיור נ”ך בעיר דוד!
הבנות הדריכו בתחנות השונות, וכמובן גם חפצי גנוט- הרכזת החברתית ואמונה לפיד.
היה מרתק ומעניין לבקר במקומות שבהם התרחשו האירועים שאותם למדנו בתנ”ך