סיום ‘סדר נשים’ של בקיאות משנה

כמעט עשר בנות סיימו שבוע שעבר את הסדר השני שלהן.
הן מתכננות להמשיך ללמוד בקיץ ושנה הבאה ובע”ה לסיים ש”ס משניות!
מדהים לראות את ההווי שנוצר סביב הלימוד.
יישר כח לרבקה משיעור ב שמובילה את הבקיאות ביד רמה!

סיום סדר נשים של בקיאות משנה