בלוג
הושענא רבה במדרשה

מעל 100 בנות השתתפו
בלימוד ליל הושענא רבה בנשמת!

זכינו לשמוע שיעורים מאת ראש המדרשה הרבנית חנה הנקין, מאת הרב ספרלינג, הרב ברנדס, הרבנית נועה לאו, הרב גיגי, הרב רוס ומאת ראשי השיעורים הרב יהושע וייסברג, הרב שי נווה, הרב אבי בלידשטיין ועוד.

זכינו ללימוד חברותות בבית המדרש,
זכינו לסיים את כל הנ”ך!
במסגרת בקיאות נ”ך בהנחיית אמונה לפיד,
תודה לכל השותפים בארגון ובלימוד, שנזכה להמשיך ללמוד וללמד ולשמוח בשמחת התורה!

חג שמח!