ביקור של מעיין א ב’בית אמבוסה’ בגדרה

בנות מעיין א בביקור ב״בית אמבוסה״ חברים בטבע, בגדרה.
במסגרת הביקור חוו הבנות היכרות עם גידולי קרקע וצורות עבודה שהיו נהוגות באתיופיה ועברו סדנא להכנת כדים בצורה מסורתית.